Pripravte sa s nami na medzinárodné jazykové skúšky a získajte svetovo uznávaný certifikát. Absolvovanie kurzu a následné zvládnutie skúšky Vám uľahčí presadiť sa v profesijnej alebo študijnej oblasti. Na skúšky Vás kvalitne pripravíme, prihlásime a zabezpečíme celkovú administratívu.
Vyberte si certifikát, ktorý chete získať a prihláste sa.

Online test02 5296 5527