Akreditácia Volis Academy

Jazyková škola VOLIS ACADEMY je súčasťou akreditovaného systému škôl Callan Method Organisation United Kingdom, zároveň je i akreditovanou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (číslo akreditácie: 3059/2009/537/1).

Po úspešnom absolvovaní kurzu anglického jazyka Callanovou metódou Vám škola vystaví certifikát, ktorý je akreditovaný Callan Method Organisation UK a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Úspešné ukončenie kurzu znamená absolvovanie záverečnej skúšky. Maximálny možný počet bodov je 100. Certifikát sa vystavuje pri úspešnosti 75% a vyššie.

certifikácia jazykovej školy

Vo Volis Academy Vám vystavíme certifikát po každom úspešne absolvovanom kurze na požiadanie.

Kurz anglického jazyka Vás pripraví i na zvládnutie medzinárodných skúšok a následné získanie certifikátov. Po absolvovaní kurzu úroveň 6 ste pripravený zvládnuť skúšku na úrovni intermediate, t.j. PET (Preliminary English Test), certifikát na úrovni B1. Po absolvovaní kurzu úrovne 12 ste pripravený úspešne absolvovať skúšku na úrovni upper-intermediate, t.j. medzinárodnú skúšku FCE (First Certificate in English), certifikát na úrovni B2.

Po úspešnom absolvovaní kurzu nemeckého, španielskeho, francúzskeho alebo ruského jazyka Vám škola vystaví certifikát o získanom vzdelaní z cudzieho jazyka. Získanie certifikátu je podmienené úspešným ukončením kurzu a absolvovaním záverečnej skúšky s minimálnou úspešnosťou 75% a viac.

Certifikáty Volis Academy z nemeckého jazyka sú akceptované aj Úradom práce v Rakúsku pri získavaní a akceptovaní pracovných pozícií, kde je nevyhnutná znalosť cudzieho jazyka – Nachweis der Deutschkenntnisse: Sprachniveau B2- Zeugnis.

Hodiny anglického jazyka vnímam v našej spoločnosti nielen ako prirodzenú súčasť vzdelávania našich zamestnancov, ale aj ako formu sociálneho programu, ktorý podporuje individuálny profesionálny rast každého kolegu a kolegyne. Volis Academy ponúka kurzy angličtiny, ktoré sú vedené na profesionálnej úrovni a spĺňajú tieto požiadavky.

Branislav Bučko / cluster manager Czech&Slovak rep. Intercars s.r.o.

Volis Academy zabezpečuje našej televízii jazykové vzdelávanie už niekoľko rokov, pričom oceňujeme, že lektori chodia priamo k nám do firmy a prispôsobujú sa časovo našim možnostiam a každodenným pracovným povinnostiam. Páči sa mi, že po každej hodine nám príde do emailovej schránky hodnotiaci dotazník, kde môžeme za pár sekúnd vyjadriť našu spokojnosť prípadne podnet na zlepšenie.

Andrej Straka / obchodný a marketingový riaditeľ TA3 a.s.

V našej malej dynamickej marketingovej agentúre potrebujeme popri vysokom pracovnom nasadení aj činnosti, ktoré nás posúvajú ďalej, a zároveň pri nich aj trošku vypneme. Učenie angličtiny a nemčiny využívajú všetci naši zamestnanci. Sú to hodiny, na ktorých sa všetci zasmejeme. Oceňujem, že každý rok dostanem informáciu, ako sa každý kolega posunul v danom cudzom jazyku.

Erika Vicianová / riaditeľka Ideahouse s.r.o.

Vďaka Volis Academy konverzujem so špičkovými lektormi, ktorí poznajú aj “svet financií”. Vážim si, že hodiny sú prispôsobované môjmu času a pracovnému vyťaženiu. Vyhovujú mi individuálne lekcie a pozitívom pre mňa je nielen to, že sa učím nové slovíčka, opakujem gramatiku, ale bez obáv komunikujem. Prekonala som v sebe strach hovoriť a angličtinu som zaradila do svojho bežného života.

Erika Süčová / odborný garant Broker Consulting a.s.

S lektorkou Volis Academy mám výborné skúsenosti. Venujeme sa konverzácii, gramatike, prekladom a rôznym aktuálnym témam, vďaka čomu sa mi rozširuje slovná zásoba. Okrem toho sú zamestnanci Volis Academy ústretoví, flexibilní a vedia vyriešiť aj s neštandardné požiadavky. Určite ich odporúčam!

Miroslava Chrenková / Office Manager Giese & Partner, s.r.o.

Do jazykovej školy Volis Academy chodím na konverzačné hodiny, ktoré sú pre mňa vždy inšpirujúce a obohacujúce. Angličtinu potrebujem skoro každý deň pri mojej práci moderátorky Fashion TV ako aj na dovolenkách v zahraničí.

Dominika Ngo-Ducová / moderátorka Fashion TV

Zaujalo vás štúdium u nás?

Skúste si náš online test a zistite, ako ste na tom alebo si rovno podajte prihlášku. Ukážková hodina je zdarma.

Čo Vás najviac zaujíma

Za aký čas sa naučím po anglicky?

Najčastejšia otázka smerovaná od študentov na nás. Všetko je však na Vás ako na študentovi, do akej miery sa na učenie sústredíte, čo chcete dosiahnuť a ako veľmi to chcete. Čo Vám však môžeme garantovať je, že počas jedného „stage-u“, zväčša počas 5-týždňov, obohatíte svoju slovnú zásobu o približne 250 slov.

Čo je úroveň/stage?

Stage je v preklade úroveň alebo level. Pri výučbe Callanovou metódou je vyučovanie rozdelené do 12 úrovní, a tak je jednoduchšie zaradiť sa do vyhovujúceho stage-u.

Prečo sa lektori striedajú?

Na kurze vo Volis Academy sa stretnete s mnohými lektormi. Lektori sa na hodinách pravidelne striedajú. Má to viacero dôvodov, no jedným z hlavných je ten, že každý lektor je špecifický svojím prízvukom a prístupom. Tým, že sa lektori striedajú, umožňujú Vám zvyknúť si na rôznu výslovnosť – tak, ako je to i v reálnom živote.

Naši klienti

Prihláška Zavolajte nám