Aktuálne hľadáme do nášho tímu

Lektor/ka anglického jazyka

Miesto práce: Bratislava, centrum
Termín nástupu: počas celého roka

Viac informácií

Lektor/lektorka cudzieho jazyka

Miesto práce: Bratislava, centrum
Termín nástupu: počas celého roka

Viac informácií

Animátor / animátorka v jazykovom tábore

Miesto práce: Bratislava, centrum
Termín nástupu: počas celého roka

Viac informácií

Proces výberu

U nás vo VOLIS ACADEMY si uvedomujeme, že základ školy tvoria okrem fungujúceho spôsobu výučby najmä kvalitní a dobre pripravení lektori. K ich výberu a školeniu teda pristupujeme mimoriadne zodpovedne. Po náročnom výberovom procese pokračujú úspešní kandidáti sériou školení, ktoré ich pripravujú na výučbu. Po tomto školení sú vyberaní iba najlepší z nich.

Päť dôvodov prečo sa stať lektorom vo Volis Academy

Všetci milujeme jazyky

Všetci milujeme jazyky

Vo Volis Academy pracuje viac ako sto lektorov. Sme naozaj rôznorodí, neexistuje ideálny profil učiteľa vo Volis Academy, sme tu mladí aj starí, skúsení aj neskúsení, Slováci aj cudzinci, ale jedno máme spoločné, všetci milujeme cudzie jazyky. Keď ideme do reštaurácie, vždy sa prichytíme, ako hľadáme chyby v jedálnom lístku a rozmýšľame ako by sme to lepšie naformulovali my. Naozaj máme tuto prácu radi.

Všetci milujeme jazyky
Sme príjemní kolegovia

Sme príjemní kolegovia

Aj keď sme naozaj rôznorodí, tak sa snažíme pristupovať ku sebe s úctou a ku všetkým kolegom ako aj klientom sme maximálne príjemní ako sa to len dá. Ľudí si vyberáme, ako nám zapadnú do kolektívu, na výberovom konaní máme tri kritéria ako je nám lektor sympatický, ako ovláda cudzí jazyk, a aké nadšenie srší z neho alebo z nej počas výberovej hodiny. Ak spĺňa tieto tri kritéria, ostatné s našou pomocou zvládne.

Každý lektor si zvolí svoje tempo

Každý lektor si zvolí svoje tempo

Každý lektor má svoje sny, svoje ciele, svoje obmedzenia ale aj túžby či želania. Každý z nás je iný, a to je na tom to čarovné. My si to uvedomujeme. Niektorí lektori chcú učiť len preto, aby boli v kontakte s cudzím jazykom, iní zas chcú spoznávať nových zaujímavých ľudí, niekto si potrebuje vyplniť len voľný čas, a pre niekoho je to dodatočný zdroj príjmov.

Každý lektor si zvolí svoje tempo
Rozvrh sa prispôsobuje Tvojim potrebám

Rozvrh sa prispôsobuje Tvojim potrebám

Každý lektor má u nás svoj osobný rozvrh hodín, ktorý odráža jeho potreby, jeho časové kapacity, niekedy jeho obľúbených klientov, inokedy preferovanú lokalitu, alebo preferovaný jazyk či formu výučby. Niekto chce vyučovať skoro ráno, niekto len večer, niekto len v piatky, iný každý deň a čo najviac. Každý lektor si u nás zadáva preferencie, ako a kedy chce učiť, a my sa m u prispôsobíme.

Naši klienti sú úžasní

Naši klienti sú úžasní

Najväčší poklad popri lektoroch sú v našej jazykovej škole naši klienti. Každý, kto sa rozhodne naučiť sa cudzí jazyk je niečím výnimočný. Je to človek, ktorý chce urobiť niečo naviac aby sa priblížil k iným ľuďom. Naši klienti sú pre nás sú jedineční, snaživí, pracovití, inšpirujúci – my ich za to obdivujeme, a sme radi, že môžeme pre nich podávať naše maximum.

Naši klienti sú úžasní

Hľadáme práve teba

Mgr. Pavel Ondovčák

Vo Volis Academy zastávam pozíciu riaditeľa školy. Okrem iného sa zúčastňujem i na výberových hodinách, na ktorých si lektori pripravia časť učiva Callanovej alebo Priamej metódy, ktorú po 5 školeniach prezentujú a na základe ktorej sa rozhodneme, či lektora alebo lektorku prijmeme. Hodnotíme tri rôzne faktory – znalosť cudzieho jazyka, schopnosť pedagogicky zvládať danú metódu a tiež či nám daný lektor alebo lektorka pasujú do tímu osobnostne. Máme viac ako sto lektorov, pričom mnohí z nich sú univerzitní študenti, a ďalší sa venujú učeniu jazykov ako hlavnému príjmu alebo popri práci. Všetci naši lektori sú osobnosti – zaujímaví, pozitívni ľudia, ktorí ovládajú cudzí jazyk (alebo jazyky) a chcú tieto vedomosti zdielať a rozširovať. Veľmi si ich za to vážim, a teším sa, že sú v našom tíme a denne pracujú na tom, aby naši študenti boli spokojní a napredovali v jazyku čo najrýchlejšie.

Mgr. Gabriela Sabolová

Mgr. Gabriela Sabolová

Ako akademická riaditeľka som vo Volise zodpovedná za všetko, čo súvisí s prípravou a zdokonaľovaním učebného procesu. Spolu s mojim tímom – Julianou, Dianou, Marianou a Rišom pracujeme na tom, aby všetci naši lektori a lektorky chodili na hodiny perfektne pripravení, a s vedomím, že idú odovzdať študentom maximum. Pre lektorov organizujem školenia a priebežné doškoľovanie, ako aj jazykové workshopy, kde si navzájom vymieňame skúsenosti s cieľom výučbu neustále zlepšovať a obohacovať. Tak isto organizujem pravidelné teambuildingy, kde sa bližšie spoznávame, aby sa nám príjemnejšie a ľahšie spolupracovalo. Na mojej práci ma najviac teší, keď vidím po hodine vychádzať z učebne usmiatych lektorov spolu s ich spokojnými študentmi.

Naši klienti

Prihláška Zavolajte nám