Čo je to priama metóda?

Konverzačná priama metóda sa zameriava na jeden z najdôležitejších aspektov jazyka – rozprávanie. Rozprávanie tvorí až 80% výučby jazyka. Počas hodiny študent komunikuje s učiteľom a odpovedá na jeho otázky priamo v jazyku, ktorý študuje, pri používaní aktuálne  preberanej slovnej zásoby a gramatiky. Lektor počas výučby rozpráva prirodzeným tempom bez zbytočného spomaľovania, čím simuluje reálne cudzojazyčné prostredie. Rodný jazyk študentov sa, okrem prekladu slovnej zásoby, nepoužíva alebo sa používa len vo výnimočných prípadoch.
 

 
 

Čo Vás čaká na hodine?

  • Komunikácia v cudzom jazyku od 1. hodiny
  • Aktívne využitie novej slovnej zásoby a gramatiky
  • Neustála interakcia medzi študentom a učiteľom
  • Rýchle napredovanie vďaka zábavnej a efektívnej metóde

 

Úrovne jazykov

Každý jazyk sa skladá z 12 úrovní. Po absolvovaní 12 úrovne je študent pripravený na absolvovanie štátnej skúšky v konkrétnom jazyku.

Učebný materiál
Súbor materiálov pre každý jazyk sa skladá zo 6 učebníc. Každá učebnica obsahuje 2 levely a CD nosič s nahratými hodinami a diktátmi.

 

 

Online test02 5296 5527