DE vlajkaVýučbu nemeckého jazyka poskytujeme priamou alebo štandardnou metódou. Okrem všeobecných kurzov zabezpečujeme i špecializované kurzy na základe požiadaviek klienta.

Štandardná forma výučby

 

Učebné materiály: Themen Aktuel
Úroveň kurzu: všetky úrovne
Intenzita kurzu: 2 x 60 min/týždeň
Cieľová skupina: zamestnanci
Príklad realizovaných projektov: Roche Slovensko, s.r.o.,

 

Priama forma výučby

 

Učebné materiály: Speak
Úroveň kurzu: všetky úrovne
Intenzita kurzu: 2 x 50 min/týždeň
Cieľová skupina: zamestnanci
Príklad realizovaných projektov: R7CORP, s.r.o.

 

Online test02 5296 5527