Rusko je majestátna krajina, plná ruských tradícií, ruskej nátury, kaviáru, ropy a iného bohatstva. Ruska ekonomika patrí medzi desiatku najväčších svetových ekonomik. Rusko vďaka svojej rozlohe susedí so 16 krajinami a zaberá vyše osminu zemskej súše. Vyberte sa s nami poznávať ruský život, kultúru a školstvo.

 

Umiestnenie

Zahraniční študenti sú umiestnení v hosťovských rodinách v európskej časti Ruska a navštevujú verejnú strednú školu. Výber lokality závisí od výberu vhodnej hoťovskej rodiny podľa profilu študenta. Za výberový proces zodpovedá partnerská organizácia s rokmi skúseností v tejto oblasti.

 

Hosťovská rodina

Študenti sú ubytovaní v ruskej hosťovskej rodine v blízkosti školy s polpenziou cez týždeň a plnou penziou cez víkendy. Študent si v škole sám zabezpečuje svoj obed. Zahraničný študent je v hosťovskej rodine vnímaný ako ďalší člen rodiny, zúčastňuje sa ich každodenného života a aktivít. V prípade potreby jee možný aj neskorší príchod, avšak nie neskôr ako 2 týždne po začatí školy. 

 

Školský systém

Školský systém v Rusku je organizovaný a koordinovaný štátom, ktorý zaisťuje dostupnú formu výučby pre všetkých. Väčšina škôl je verejných, avšak za posledné roky bolo založených aj zopár súkromných škôl. Všeobecné vzdelanie v Rusku sa skladá z 3 častí: Základná škola, v dĺžke trvania 4 roky, základné všeobecné vzdelanie v trvaní 5 rokov a stredná škola v dĺžke 2 alebo 3 roky. Všeobecné vzdelanie v Rusku dokopy pozostáva z 11 rokov školskej dochádzky. Žiaci začnú chodiť do školy vo veku 6 rokov a zvyčajne končia vo veku 17 rokov. Väčšina medzinárodných študentov bude navštevovať ročník 9, 10 alebo 11. Umiestnenie do príslušného ročníka závisí od rozhodnutia riaditeľa školy.

Výučba sa zvyčajne skladá z 34 vyučovacích týždňov cez rok (27-36 vyučovacích hod./týždeň). Rozvrh sa skladá z predmetov ako ruský jazyk, iné jazyky, matematika, dejepis, politika, vedecké predmety, a pod. Každá škola si organizuje svoj vlastný rozvrh podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho systému. Je možné, že škola zakomponuje do rozvrhu svoje vlastné predmety, na základe orientácie, ako napr. matematika, hudba, umenie, športy a podobne.

Stredná škola v Rusku zahŕňa niekoľko typov škôl: gymnáziá, lýceá, a bežné stredné školy. Prvé dva typy škôl sú zvyčajne pokladané za prípravu na vysokú školu a univerzity. Po skončení strednej školy študentov čakajú štátne skúšky, po ktorých budú ocenení diplomom o ukončení stredného vzdelania. Študenti sú ohodnocovaní na škále známok od 5 do 1, kde 5 je výborný a 1 nedostatočný. 

 

Cena programu 2017/2018

Program Dátumy Lokalita Cena v EUR
Semester September - Január
Január - Jún
Európska časť Ruska 6 840,-
Akademický rok September - Jún Európska časť Ruska 8 140,-

 

V cene je zahrnuté:

 • Administratívne poplatky
 • Poplatok za umiestnenie v škole
 • Ubytovanie v hosťovskej rodine s plnou penziou
 • Letiskový transfer z najbližšieho letiska v deň príchodu a odchodu (po orientačnom stretnutí) + orientačné stretnutie
 • Povinný 50 hodinový kurz ruského jazyka na začiatku programu
 • Podpora, asistencia a 24-hodinová pohotovostná linka počas celého programu

 

V cene nie je zahrnuté:

 • Registračný poplatok 189€
 • Medzinárodné letenky
 • Cestovné poistenie
 • Víza, pas, poplatky za lekárske vyšetrenie
 • Školské exkurzie, knihy, materiály, uniforma, obedy ďalšia školská výuka, ak je potrebná
 • Miestna a školská doprava
 • Ďalšie jazykové kurzy a aktivity
 • Ďalšie aktivity organizované školou a inými
 • Osobné výdavky a vreckové
 • Zdravotné poistenie, poistenie zodpovednosti a núdzového odvozu

V prípade záujmu či otázok nás neváhajte kontaktovať: [email protected]0908 202 550

Online test02 5296 5527