Krajina vychádzajúceho slnka okúzli študentov svojou rozmanitosťou kultúry a tradície jej predkov! Zahraniční študenti budú bývať v dobrovoľníckej japonskej rodine a budú sa zúčastňovať výučby v miestnej strednej škole. Učitelia budú pomáhať študentom aby sa rýchlo zapojili do integračného procesu, pretože sú si vedomí toho, že zahraniční študenti prispievajú k rozvoju kultúrneho života školy. Vzdelanie vždy bolo a stále je dôležitou otázkou v japonskej spoločnosti: stredné školy očakávajú, že zahraniční študenti budú udržiavať vysoké akademické štandardy a aktívne sa podieľať na školskom živote. Študenti sa taktiež budú zúčastňovať stretnutí s miestnymi obyvateľmi v rôznych kluboch, aby si precvičovali japončinu.

 

Umiestnenie

Vrámci celej krajiny. Študenti môžu byť umiestnení v každom regióne podľa dostupnosti. Výber konkrétneho miesta vopred však nie je možný. Navštevovať budú štátnu strednú školu.

 

Školský systém

Japonský vzdelávací systém možno zhrnúť takto:

 • 6 rokov na základnej škole,
 • 3 roky na prvom stupni strednej školy,
 • 3 roky na druhom stupni strednej školy,
 • 4 roky na univerzite.

 

Školský rok začína v apríli a končí v marci. Je rozdelený do troch trimestrov: od apríla do júla, september až december, január až marec. Na konci každého obdobia sú prázdniny.  Existujú tri spôsoby ako sú deti vzdelávané v Japonsku:

 • Štátne školy pre povinné vzdelávanie,
 • Súkromné školy pre povinné vzdelávanie,
 • Súkromné školy, ktoré sa nedržia štandardov stanovených Ministerstvom školstva.

 

Stredná škola sa nazýva “Kotogakko.” 94% študentov, ktorí úspešne absolvovali predchádzajúce obdobie sa nazývajú “Chugakko” s predpokladom, že majú záujem o štúdium na vysokej škole. Predmety sa vyučujú tri roky, naplno. Môžu byť predĺžené aj na štyri roky buď ako extra aktivita alebo v rámci „večernej školy“. Existujú dva druhy programu:

 • Všeobecný program (jazyk, matematika, apod.)
 • Odborný program (priemysel, obchod, apod.)

 

Medzinárodní študenti sú pridelení do tried, ktoré navštevujú po celý rok. Niekedy sú študenti požiadaní, aby sa predstavili a povedali niečo o svojej krajine. Hoci študenti nekončia štúdium maturitou, dostavajú certifikát ako potrvrdenie ich školských výsledkov a účasti na školskom roku v Japonsku. Maturita v Japonsku nie je možná pre zahraničných študentov. Učitelia pomáhajú zahraničným študentom lepšie sa zapojiť do ich integračného procesu. Študenti by sa nemali báť hovoriť s učiteľmi ak nastane nejaký problém. Ich povinnosťou je navštevovať všetky triedy a rešpektovať pravidlá školy. Niektoré školy majú veľmi prísne pravidlá pre študentov v škole alebo mimo nej. Japonci sú veľmi hrdí na tieto pravidlá, ktoré sú zároveň aj typické pre ich kultúru. Študenti nosia školskú uniformu. Niektoré japonské školy môžu byť veľmi prísne, ale pre zahraničných študentov je to zaujímavá a obohacujúca interkultúrna skúsenosť. Japonské stredné školy veria, že prítomnosť zahraničných študentov vylepšuje školské prostredie. Študentom sa nedá garantovať účasť na športových súťažiach medzi jednotlivými strednými školami. Spôsobilosť je na uvážení každej strednej školy alebo atletickej asociácie.

 

Hosťovská rodina

Hostiteľské rodiny poskytnú študentovi plnú penziu cez víkendy a polpenziu cez týždeň. Rodiny sú vyberané s veľkou starostlivosťou našich miestnych zástupcov a sú to dobrovoľnícke rodiny. Sú veľmi hrdí na to, že môžu zdieľať svoju kultúru a každodenný život so zahraničným študentom a všeobecne sú schopní hovoriť trochu aj po anglicky. Bývať s veľkorysou a starostlivou japonskou rodinou je veľké dobrodružstvo pre študenta, ktorý zvyčajne aj zostane s nimi v kontakte po skončení pobytu. Je to neuveriteľne obohacujúci a príťažlivý spôsob, ako spoznať nie len japonskú kultúru.

 

Cena programu 2017/2018

Program Lokalita Dátumy Ceny v JPY
Akademický rok Japonsko August – Júl 1 320 000,-
Akademický rok Japonsko Marec - December 1 320 000,-

 

V cene je zahrnuté:

 • Administratívne poplatky
 • Umiestnenie v škole
 • Ubytovanie v hosťovskej rodine s polpenziou cez týždeň a plnou penziou cez víkendy
 • Orientačné stretnutie po príchode a stretnutie v polovici programu
 • Letiskový transfer v deň príchodu a odchodu do/z hosťovskej rodiny
 • Podpora, asistencia, 24-hodinová pohotovostná linka počas celého programu

 

V cene nie je zahrnuté:

 • Registračný poplatok 189€
 • Medzinárodné letenky
 • Cestovné poistenie
 • Víza, pas, poplatky za lekárske vyšetrenie
 • Miestna a školská doprava
 • Ďalšie aktivity organizované školou a inými
 • Exkurzie, učebnice a materiály, školská a športová uniforma, školské obedy
 • Ďalšie jazykové kurzy
 • Letiskový transfér v inom dátume, ako je dohodnuté (20 000 JPY)
 • Osobné výdavky a vreckové
 • Zdravotné poistenie, poistenie zodpovednosti núdzového prevozu

V prípade záujmu či otázok nás neváhajte kontaktovať: [email protected]0908 202 550

Online test02 5296 5527