Panenská príroda, prirodzená pohostinnosť, nefalšovananá pohoda – to je ďaleká Austrália, ktorú spoznáš počas školského roku na strednej škole. Objavíš úplne novú dimenziu prírodných scenérií, zasurfuješ si na vlnách oceánu a uvidíš exotické zvieratá – you’ll find it all “down under”.

 

Umiestnenie

Naši študenti sú umiestňovaní na západe Austrálie. V prípade ročných pobytov navštevujú Súkromnú katolícku školu v Perth. Perth a okolie predstavuje bezpečné, čisté a pokojné prostredie pre štúdium, sociálne a kultúrne aktivity. Multikultúrna diverzita v meste so študentmi z rôznych krajín formuje priateľstvá, ktoré presahujú hranice školských tried.

 

Školský systém

Všetky školy poskytujú podporu a zdroje potrebné k získaniu prvotriedneho vzdelania. To zahŕňa okrem iného aktuálne knižnice, plne vybavené laboratória, rôzne workshopy a výborne vybavený areál. Súkromná škola v Perth má basketbalové, rugby, netbalové, volejbalové ihriská a tenisové kurty ako aj budovy špecializované na umenie, dizajn a technológie.
Hudobný program tejto školy zahŕňa teóriu a hru na rôzne hudobné nástroje. V škole fungujú rôzne kapely – rocková, jazzová, či orchestrálna.
Študenti začínajú navštevovať miestnu školu krátko po príchode do hosťovskej rodiny, alebo ak je to nevyhnutné po absolvovaní „Preparation for High School Entrance“.
Uniformy a prísne dodržiavanie pravidiel správania sú súčasťou Austrálskeho školského života. Od všetkých študentov sa vyžaduje, aby plnili tieto vysoké očakávania.
Zahraniční študenti sú plne zapojení do školského života a rovnako majú množstvo príležitostí zapojiť sa do mimoškolských aktivít. Zahraniční študenti tvoria malý podiel medzi miestnymi študentami, čo im vytvára veľký priestor na interakciu s austrálskym stredoškolským životom v škole, aj mimo školy.

Na Junior Secondary High School (12-15r.) sa študuje anglický jazyk, matematika a sociálne vedy. Voliteľné predmety sú šport, hudba, umenie, cudzie jazyky, výpočtová technika, domáca ekonomika apod.

Na Senior Secondary High School (15-17r.) sa študenti špecializujú buď v humanitnom alebo vedeckom smere a vyberajú si medzi predmetmi: Anglický jazyk, Anglická literatúra, Hudba, Geografia, Históri a, Ekonomika, Biologia, Fyzika, Chémia, Algebra, Trigonometria, Geometria, Počty, Výpočtová technika, Účtovníctvo, Umenie, Ľudská biologia a rôzne cudzie jazyky.
K dispozícií sú ESL triedy (English as second language).

 

Hosťovská rodina

Austrálske hosťovské rodiny sú vo všeobecnosti veľmi priateľské a otvorené novým priateľstvám. Radi využijú príležitosť zdieľať svoj domov, životný štýl, kúltúru a krajinu s mladými ľudmi z iných krajín. Hosťovská rodina poskytuje zahraničnému študentovi izbu, plnú penziu a priateľský domov. Rodiny nie sú platené za hosťovanie študentov. Interkultúrna skúsenosť môže každého obohatiť o iný spôsob života a pretrvávajúce priateľstvá môžeme formovať celý život.

 

Cena programu 2017/2018

Program Lokalita Dátum Ceny v AUD
10 týždňov Perth
Adelaide
Sydney
Canberra
Brisbane
Jún – August 8 130,-
Akademický rok Perth Január – December 43 000,-

 

V cene je zahrnuté

 • Administratívne poplatky
 • Umiestnenie v škole, školné, učebnice, uniforma
 • Ubytovanie v hosťovskej rodine s plnou penziou (obedový balíček do školy)
 • Letiskový transfer v deň príchodu a odchodu
 • OHSC (v prípade ročného pobytu)
 • Podpora, starostlivosť pastora, asistencia a 24-hodinová pohotovostná linka počas celého programu
 • 3 mesačný E-learning jazykový program (v prípade ročného pobytu)

 

V cene nie je zahrnuté

 • Registračný poplatok 189€
 • Medzinárodné letenky
 • Cestovné poistenie 
 • Víza, pas, poplatky za lekárske vyšetrenie
 • Ďalšie aktivity organizované školou a inými
 • Ďalšie jazykové kurzy
 • Školské obedy a pomôcky
 • Miestna a školská doprava
 • Osobné výdavky a vreckové
 • Zdravotné poistenie, poistenie zodpovednosti a núdzového prevozu

V prípade záujmu či otázok nás neváhajte kontaktovať: [email protected]; 0908 202 550

Online test02 5296 5527