Prípravný kurz na získanie certifikátu: Zertifikat Deutsch je určený všetkým záujemcom, ktorí chcú zdokladovať  svoju stredne pokročilú úroveň nemeckého jazyka (úroveň B1). Cieľom kurzu je zoznámenie sa so štruktúrou a obsahom tejto medzinárodnej skúšky, so zameraním na jej efektívne zvládnutie.

 

Spôsob výučby: individuálne (1-3 študenti)

Intenzita výučby: na základe dohody

Dni výučby: piatok - sobota

Počet hodín: na základe dohody

Dĺžka hodiny: 60 minút

Cena: od 21€/60 minút

Skúška sa skladá z častí:

-          Čítanie s porozumením a základy stavby jazyka  - 90 minút

-          Počúvanie s porozumením – približne 30 minút

-          Písaný prejav – 40 minút

-          Ústna časť (prezentácia zadanej témy, rozhovor na tému) – 15 minút

Tento certifikát je pre Vás vhodný ak:

-          dokážete porozumieť bežným témam z oblasti práce,školy, využívania voľného času

-          používate nemčinu bez väčších chýb, viete sa súvisle vyjadrovať

-         viete referovať o udalostiach, popísať sny, ciele ako i stručne zdôvodnovať a vysvetlovať

-          máte nemecký písomný prejav na dobrej úrovni

Online test02 5296 5527