Milí študenti,

 

zvýšený záujem o španielsky jazyk podnietil tvorcov úspešnej Callanovej metódy k tomu, aby sa pustili do tvorby učebných materiálov aj pre tento jazyk.

 

S hrdosťou Vám tak predstavujeme učebnice Callan Español, ktoré sa od januára stanú základom pre výučbu španielskeho jazyka vo Volis Academy.

 

Šesť učebníc edície Callan Español bude obsahovať učivo od úplných začiatočníkov až po mierne pokročilých. Po absolvovaní šiestich úrovni (B1) budú študenti schopní samostatnej komunikácie v španielskom jazyku na takmer všetky všeobecné témy.

 

Úroveň 1 Callan Español je pre začiatočníkov v španielskom jazyku a pre tých, ktorí sú na nižšej úrovni A1 podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR). Na tejto úrovni sa študenti zoznámia so slovesami “ser” a “estar”, mužskými a ženskými podstatnými a prídavnými menami, osobnými zámenami (“yo”, “tú”, “él”, a pod.), prítomným časom pravidelných slovies končiacich na -AR, -IR a -ER a s ďalšími novými slovami pre základnú komunikáciu v novom jazyku.

Úroveň 2 naučí študentov stavbu “estar + gerundio” (napr. “Estoy comiendo – Ja jem”), rozkazovací spôsob slovies, privlastňovacie zámená, (“me”, “te”, “le”, a pod.), a množstvo ďalšej dôležitej gramatiky a slovnej zásoby. Tento level je pre vyššiu úroveň A1 podľa CEFR.

V úrovni 3 študenti budujú na už získanej slovnej zásobe, učia sa a precvičujú nové slovíčka a gramatiku na úrovni A2. Vrámci úrovne sa zoznámia so stupňovaním prídavných mien, ďalším použitím prítomného času, rôznymi typmi zámien a zvratnými slovesami.

Úroveň 4 je určená pre študentov, ktorí majú vyšší stupeň úrovne A2. Pri značne rozšírenej slovnej zásobe sú schopní komunikovať zložitejšie myšlienky zo sveta okolo nich, vrátane používania minulého a budúceho času. Náročná oblasť “reduplicación” je v tejto úrovni predstavená a dôkladne precvičená. S ukončením úrovne 4 sú študenti pripravení na zvládnutie testu zo španielskeho jazyka na úrovni A2.

 

Vydanie úrovní 5 a 6 je plánované na prelome mesiacov marec a apríl. Neváhajte a pridajte sa k spokojným študentom Callanovej metódy po celom svete.

 

Tešíme sa na Vás. 

Online test02 5296 5527