U nás vo VOLIS ACADEMY si uvedomujeme, že základ školy tvoria okrem fungujúceho spôsobu výučby najmä kvalitní a dobre pripravení lektori. K ich výberu a školeniu teda pristupujeme mimoriadne zodpovedne. Po náročnom výberovom procese pokračujú úspešní kandidáti sériou školení, ktoré ich pripravujú na výučbu. Po tomto školení sú vyberaní iba najlepší z nich.

Počas svojho pôsobenia sú lektori pravidelne kontrolovaní,  zúčastňujú sa rôznych workshopov.

Zamestnávame osobnosti

Taktiež veríme, že štúdium jazyka má byť príjemné a podľa možnosti zábavné. Aj preto sa našimi lektormi môžu stať len zaujímaví a komunikatívni ľudia, ktorých hodiny obohatia nielen študentovu slovnú zásobu, ale do istej miery aj študentov prehľad. Či je študent s lektorom spokojný nám má možnosť napísať sám do dotazníka.

Štatistika spokojnosti študentov s lektormi:

Vzhľadom k faktu, že naši lektori sú kvalifikovaní pedagógovia alebo držitelia medzinárodne uznávaných certifikátov, kvalita výučby je naozaj vysoká. Študenti sú spokojní, dávame im možnosť vyjadriť sa v dotazníkoch. Každý mesiac je následne vyhodnotený najlepší lektor mesiaca.

  • Bol som milo prekvapený vysokou úrovňou a profesionalitou zamestnancov. Odbornosť lektorov a celkový prístup k nám “študentom” sa mi veľmi páčil. Vôbec neľutujem rozhodnutie nastúpiť do kurzu a myslím si, že sa na mna aj niečo “nalepilo”.

    Richard Filo, [email protected]

Online test02 5296 5527