Referencie

Dajana

Vo VOLIS ACADEMY som dostala príležitosť pracovať pred približne rokom a pol. Za tento čas som sa prepracovala od lektorky cez senior lektorku až po "Deputy training coordinator". Naučila som sa komunikovať a pracovať s ľuďmi, priučila som sa manažérskym schopnostiam prostredníctvom vykonávania a spracovávania auditov, dohliadaním na kolegov, vedením pracovných pohovorov, školení  budúcich lektorov a následne spolupodielaním sa na ich výbere.

Dajana Služaničová, Quality manager, lektorka AJ

 

Kristína

Ako v každom zamestnaní, najlepšie je vždy prejsť viacerými pozíciami, aby človek zistil, kde presne pracuje. Aj ja som začínala ako lektor, no vďaka množstvu času sa mi dostala ponuka progresu. Prešla som tak na pozíciu asistenta v kancelárií, kde som sa po prvý raz stretla s faktúrami, manažérskym systémom a s aktívnejšou prácou s tabuľkami. Musím priznať, že VOLIS ACADEMY mi dalo veľa, od schopnosti bezprostreného vystupovania pred skupinou ľudí, cez schopnosť jednoduchého vysvetlenia gramatického javu až po organizáciu a vedenie samostatného projektu Jazykové prázdniny 2011 a 2012. Za množstvo skúseností ďakujem nielen kolektívu jazykovej školy ale najmä študentom za podnetné dotazy na vyučovaní, ktorými ma nútili rásť v kariére lektora.

Kristína Vražbová

 

Dana

Práca vo Volis Academy mi umožnila zapojiť sa po materskej dovolenke opäť do pracovného procesu. Popri štúdiu na jazykovej škole som ustavične v styku s jazykom a súčasne sa môžem venovať rodine. Denne stretávam milých ľudí, s ktorými mám spoločnú túžbu zdokonaľovať sa v jazyku. Pre kariéru v tejto oblasti je prax veľmi dôležitá.

Dana Hevesiová, lektorka AJ

 

 

Kariéra Proces výberu

U nás vo VOLIS ACADEMY si uvedomujeme, že základ školy tvoria okrem fungujúceho spôsobu výučby najmä kvalitní a dobre pripravení lektori. K ich výberu a školeniu teda pristupujeme mimoriadne zodpovedne.

Online test02 5296 5527