vlajkyOkrem anglického jazyka zabezpečujeme výučbu i ďalších svetových jazykov. Vyučovanie je možné v dvoch formách: štandardnou alebo priamou metódou. Okrem uvedených jazykov Vám vieme zabezpečiť vzdelávanie i v iných – Vami zvolených jazykoch.

 

Štandardná forma výučby

 

Učebné materiály:
Španielsky jazyk: Španielčina 1, 2,
Francúzsky jazyk: Alter Ego, príp. Forum,
Ruský jazyk: Raduga
Úroveň kurzu: všetky úrovne
Intenzita kurzu: 2 x 60 min/týždeň
Cieľová skupina: zamestnanci
Príklad realizovaných projektov:

 

Deloitte Tax k.s

 

 

Priama forma výučby

 

Učebné materiály: Speak
Úroveň kurzu: všetky úrovne
Intenzita kurzu: 2 x 50 min/týždeň
Cieľová skupina: zamestnanci
Príklad realizovaných projektov:

 

MicroStep-MIS,s.r.o.

 

Online test02 5296 5527