Callan method

EN vlajka Výučba Callanovou metódou – najefektívnejšou metódou na výučbu anglického jazyka. Študent sa učí prostredníctvom odpovedí na otázky lektora – takto si prirodzene a efektívne osvojuje novú slovnú zásobu a gramatiku. Súčasťou metódy je časté opakovanie prebratej látky, vďaka ktorému je potrebné minimum domácej prípravy.

Učebné materiály: Callan method books
Úroveň kurzu: všetky úrovne
Intenzita kurzu:

podľa potrieb klienta, ideálne 2 x týždenne, 
štandardne 2 x 60 min, 4 x 50 minút/týždeň

Cieľová skupina: zamestnanci
Príklad realizovaných projektov: Electrolux Slovakia, s.r.o.

 

Callan method - Skype

Okrem výučby Callanovou metódou priamo v sídle spoločnosti ponúkame aj výučbu cez Skype. Vďaka modernej technike a vyškoleným lektorom ide o plnohodnotnú náhradu osobnej výučby. Medzi výhody určite patrí časová flexibilita, možnosť pripojiť sa z domu a najmä možnosť zaradiť do jednej skupiny zamestnancov z rôznych pobočiek firmy, či už v jednom meste alebo kdekoľvek na svete.

 

Štandardná forma výučby angličtiny

 

Učebné materiály: New Headway, New English file
Úroveň kurzu: všetky úrovne
Intenzita kurzu: 2 x 60 min/týždeň
Cieľová skupina: zamestnanci
Príklad realizovaných projektov: SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o.

 

Online test02 5296 5527