Prezentovanie pred skupinou ľudí je mnohokrát náročné a stresujúce, a to nielen v cudzom jazyku, ale i v materinskom. Kurz Presentations in English naučí Vašich zamestnancov ako pripraviť kvalitnú prezentáciu a zvládnuť jej jednotlivé časti. Zároveň sa naučia všetky potrebné frázy a praktické rady ako pracovať s publikom.

 

Učebné materiály: Presentation in English (Macmillan Education)
Úroveň kurzu: mierne pokročilý, pokročilý
Intenzita kurzu: 2 x 90 min/týždeň
Cieľová skupina: zamestnanci, pracovné skupiny
Príklad realizovaných projektov: Hilti Slovakia spol. s.r.o.
Online test02 5296 5527