Kurz Networking in English je pre všetkých, ktorí niekedy nevedia nájsť tie správne slová, či už v spoločenskom styku alebo pri poradách a meetingoch. Kurz je zameraný na nasledujúce témy:

  • používanie vhodných fráz/pojmov mimo pracoviska
  • správna komunikácia s kolegami, nadriadenými či zamestnancami
  • vhodná sociálna etiketa, prístup k iným kultúram
  • a mnoho ďalších tém

 

Učebné materiály: Networking in English (Macmillan Education)
Úroveň kurzu: mierne pokročilý, pokročilý
Intenzita kurzu: 2 x 90 min/týždeň
Cieľová skupina: zamestnanci, pracovné skupiny, manažment
Príklad realizovaných projektov: Inter Cars Slovenská republika, s.r.o
Online test02 5296 5527