20-hodinový intenzívny kurz je zameraný na všetky oblasti HR – HR strategies, recruitment, contracts, salaries, taxes, coaching and monitoring, benefits, internal communication and reporting. Kurz je vedený formou kombinácie prednášky a praktických cvičení na osvojenie HR slovnej zásoby. Obsah a sylaby kurzu vychádzajú vždy z potrieb spoločnosti, sú cielené na terminológiu a kultúru danej spoločnosti.

 

Učebné materiály: interný materiál prispôsobený presným potrebám klienta
Intenzita kurzu: 2 x 90 min/týždeň
Cieľová skupina: zamestnanci, pracovné skupiny, manažment
Príklad realizovaných projektov: KPMG Slovensko, spol. s.r.o.
Online test02 5296 5527