Kurz je určený najmä pracovníkom, ktorí vrámci svojej pracovnej pozície často rokojú a vyjednávajú. Poskytuje študentom potrebnú slovnú zásobu, ale i špecifické interkultúrne poznatky a metódy pre úspešné vyjednávanie. Súčasťou kurzu sú praktické úlohy a situácie, v ktorých sa uvedú nové poznatky do praxe.

 

Učebné materiály: English for Negotiating (Oxford Express Series)
Úroveň kurzu: mierne pokročilý, pokročilý
Intenzita kurzu: 2 x 90 min/týždeň
Cieľová skupina: manažment
Príklad realizovaných projektov: Jazykové pobyty, s.r.o.
Online test02 5296 5527