Kurz English for Marketing and Advertising Vás prevedie celým procesom marketingu produktu či značky – od určenia cieľovej skupiny cez tvorbu a plánovanie marketingovej stratégie a vytváranie reklám až po ich uvedenie na trh. Kurz je vedený interaktívnou formou.

 

Učebné materiály: English for Marketing and Advertising (Oxford Express Series)
Úroveň kurzu: mierne pokročilý, pokročilý
Intenzita kurzu: 2 x 90 min/týždeň
Cieľová skupina: zamestnanci, pracovné skupiny, manažment
Príklad realizovaných projektov: Volis International, s.r.o.
Online test02 5296 5527