Emailová komunikácia je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou pracovnej náplne. Ak je problém Vašich zamestnancov v písaní alebo i čítaní emailov, tento kurz je pre nich riešením. Obsah kurzu vychádza z reálnych emailov a postupne sa venuje všetkým kľúčovým aspektom tejto komunikácie.

 

Učebné materiály: Email in English (Macmillan Education)
Úroveň kurzu: mierne pokročilý, pokročilý
Intenzita kurzu: 2 x 90 min/týždeň
Cieľová skupina: zamestnanci, pracovné skupiny
Príklad realizovaných projektov: Všeobecná zdravotná poišťovňa
Online test02 5296 5527