Kurz Business English je zameraný na zdokonalenie sa v používaní obchodnej angličtiny v pracovnom živote. Kurz prebieha interaktívnou formou, pričom študenti, okrem pochopenia a naučenia sa pojmov, musia preukázať schopnosť využiť ich v praxi, vďaka čomu si z kurzu odnášajú praktické vedomosti. Študentov kurzu je možné rozdeliť do šiesich vedomostných kategórií, pričom každá z nich obsahuje rôzne témy zamerané na obchodné prostredie.

 

Učebné materiály: Market Leader books
Úroveň kurzu: mierne pokročilý, pokročilý
Intenzita kurzu: 2 x 90 min/týždeň
Cieľová skupina: zamestnanci, pracovné skupiny, manažment
Príklad realizovaných projektov: Rádio Expres (Expres Media, s.r.o.)
Online test02 5296 5527