Príprava na certifikát PET

Skúška PET (Preliminary English Test) je po FCE druhou najrozšírenejšou ESOL skúškou. V porovnaní so Spoločným európskym referenčným rámcom (CEFR) ide o úroveň B1. Skúška PET odzrkadľuje používanie jazyka v každonných situáciách a získanie certifikátu potvrdzuje, že ste schopní používať jazyk v bežnom živote, ale i v rôznych administratívnych a manažérskych pozíciách. Preto je do značnej miery uznávaná v zamestnaniach ako potvrdenie vašej jazykovej úrovne.

Spôsob výučby: individuálne (1-3 študenti)

Intenzita výučby: na základe dohody

Dni výučby: piatok - sobota

Počet hodín: na základe dohody

Dĺžka hodiny: 60 minút

Cena: od 21€/60 minút

Skúška PET sa skladá zo 4 častí:

-          Reading / Čítanie s porozumením + Writing / Písaný prejav - 1 hodina a 30 minút

-          Listening / Počúvanie - približne 40 minút 

-          Speaking / Hovorený prejav - približne 10-12 minút vo dvojici uchádzačov

Tento certifikát je práve pre Vás ak:

-          používate angličtinu v každodenných situáciách

-          čítate jednoduché knihy a časopisy

-          využívate angličtinu na písanie krátkych listov a emailov

 

Online test02 5296 5527