Prihláste sa na prípravný kurz First Certificate in English a získajte certifikát uznávaný po celom svete. Skúška FCE (First Certificate in English) je najrozšírenejšia zo všetkých skúšok Cambridge ESOL, pričom samotný certifikát je často vyžadovaný v oblasti štúdia i v praxi. Úroveň FCE zodpovedá jazykovej úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR). Na skúšku Vás vieme nielen pripraviť, ale i prihlásiť a zrealizovať celkovú administratívu s tým spojenú.

 

Spôsob výučby: individuálne (1-3 študenti)

Intenzita výučby: na základe dohody

Dni výučby: piatok - sobota

Počet hodín: na základe dohody

Dĺžka hodiny: 60 minút

Cena: od 21€/60 minút

 

Skúška FCE sa skladá z 5 rovnocenných častí:

-          Reading / Čítanie s porozumením  - 1 hodina

-          Writing / Písaný prejav – 1 hodina a 20 minút

-          Use of English / Jazyk v kontexte – 45 minút

-          Listening / Počúvanie – približne 40 minút

-          Speaking / Hovorený prejav – 14 minút
 

Tento certifikát je pre Vás vhodný ak:

-          rozumiete po anglicky a viete sa vyjadriť na rôzne témy

-          používate angličtinu sebavedome a bez väčších chýb

-          rozumiete ľuďom, ktorí vystupujú v televízii a rádiu

-          máte anglický písomný prejav na dobrej úrovni

 

 

Online test02 5296 5527