Callanova metóda je priama metóda výučby anglického jazyka. V súčasnosti patrí medzi najefektívnejšie a najmodernejšie formy vzdelávania. Charakteristická je svojou rýchlosťou, efektivitou a v konečnom dôsledku jednoduchosťou. Hodina je založená na neustálej interakcii medzi študentom a učiteľom.

Ide o riadenú konverzáciu, ktorá  predstavuje tri štvrtiny náplne výučby. Študenti sú vedení odpovedať bez rozmýšľania a prekladania viet do materinského jazyka. Lektor gestikuluje, nespomaľuje tempo a rozpráva bez prekladu. Už od začiatku sa študenti zoznamujú s týmto jazykom v takej forme a rýchlosti, v akej sa používa v reálnom živote.

Callanova metóda učebnice

Metóda je zložená z 12 úrovní/ stage-ov, ktorým prislúchajú nasledujúce úrovne a počet hodín:

Callanova metóda - začiatočníci :

 1. stage -  A1, 12 hodín*
  • slovná zásoba v rozsahu 250 slov
  • prítomný jednoduchý čas
  • sloveso to be
  • tvorenie záporu, otázok a odpovedí
 2. stage - A1, 18 hodín*
  • slovná zásoba v rozsahu 500 slov
  • rozdiel any, some a s tým súvisiace anybody, something, nothing atď.
  • rozdiel medzi počítateľnými a nepočítateľnými podstatnými menami
  • stupňovanie prídavných mien
 3. stage -  A1, 20 hodín
  • slovná zásoba 750 slov
  • jednoduchý minulý čas
  • pravidelné a nepravidelné slovesá v minulom čase

 

Callanova metóda - menej pokročilí:

 

 1. stage - A2, 20 hodín
  • slovná zásoba v rozsahu 1000 slov
  • jednoduchý budúci čas, rozdiel “shall” a “will”
  • predprítomný čas a jeho použitie
  • plánovaná budúcnosť vyjadrená pomocou "going to"
  • modálne slovesá “can” a “must” – tvorenie prvej a druhej podmienky
 2. stage - A2, 20 hodín
  • slovná zásoba v rozsahu 1250 slov
  • tvorenie tretej podmienky, porovnanie troch podmienok a ich použitie
  • predminulý čas a jeho použitie
  • minulý priebehový čas a jeho použitie
  • budúci priebehový čas a jeho použitie
  • činný a trpný rod, ich význam v anglickom jazyku a ich použitie
  • rozdiel medzi for a since
  • zvratné zámená
 3. stage - A2, 20 hodín
  • slovná zásoba v rozsahu 1500 slov
  • využívanie slovesa do v kladných vetách
  • predbudúci čas a jeho použitie
  • priama a nepriama reč
  • predprítomný priebehový čas a jeho použitie
  • predminulý priebehový čas a jeho použitie
  • predbudúci priebehový čas a jeho použitie

 

Callanova metóda - stredne pokročilí:

 

 1. stage - B1, 20 hodín
  • slovná zásoba v rozsahu 1750 slov
  • špeciálne slovesá: be, have, do, can, may, must, will, shall, dare, need, ought, used to
  • rozdiel medzi -ing-ovou formou slovies a neurčitkom
  • priraďovacie a podraďovacie súvetia
  • používanie: so do i, neither can i
  • idiómy (ako frazeologizmy)a ich použitie v praxi
 2. stage - B1, 20 hodín
  • slovná zásoba v rozsahu 2000 slov
  • vzťažné zámená a ich použitie
  • určovanie rodu a s tým spojená tvorba nových slov
  • prechodné a neprechodné slovesá
  • formy vyjadrenia želania
  • výnimky pri tvorbe plurálu podstatných mien
 3. stage - B1, 24 hodín
  • slovná zásoba v rozsahu 2500 slov
  • zdvojovanie spoluhlások
  • minulý čas + neurčitok
  • rôzne spôsoby vyjadrenia budúcnosti
  • významy slov "by" a "so"
  • stupňovanie prídavných mien, prísloviek, častíc

 

Callanova metóda - pokročilí:

 

 1. stage - B2, 24 hodín
  • slovná zásoba v rozsahu 3000 slov
  • zvukomalebné slová
  • fráza "it is time" a minulý čas
  • porovnanie britského systému váh a mier s európskym
  • slovo as a jeho význam
 2. stage - B2, 36 hodín
  • slovná zásoba v rozsahu 4300 slov
  • príprava na prvý cambridgeský certifikát
  • frázové slovesá, predložkové frázy
  • zlepšenie písomného prejavu
 3. stage - B2, 36 hodín
  • vrcholí príprava na prvý cambridgeský certifikát
  • opakovanie
  • rozširovanie slovnej zásoby
  • písanie esejí a počúvanie s porozumením

 

*Stage 1+2 sú spojené, to znamená, že kurz pre začiatočníkov má 30 hodín.

 

Referencie

"Každému odporúčam Callanovu metódu vo VOLIS ACADEMY, pretože je to metóda neustáleho ústneho kontaktu s vyučujúcim pri malom množstve žiakov v skupine a obrovskou intenzitou výučby. Kvalita kurzov je výborná."

Ing. Marián Baránek, [email protected]

"Callanovu metódu odporúčam naozaj všetkým, pretože je to vynikajúca metóda učenia sa cudzieho jazyka. Začal som chodiť do VOLIS ACADEMY, pretože som sa chcel naučit jazyk a zistil som, že je to výborná a rýchla metóda učenia sa, kde už po pár hodinách vidíte výsledky. A ďalšie plus je, že sa nemusím veľa doma učiť, lebo stále sa všetko prebraté učivo opakuje na hodinách. Pri mojom pracovnom vyťažení je to veľké plus. Čo však oceňujem najviac je, že vo VOLIS ACADEMY majú skvelých a sympatických lektorov."

Ing. Igor Doka, [email protected]

"Neviem, či som nebola najstaršia účastníčka kurzov vo Vašej škole, ale aj keď nie, konečne som našla taký kurz aký som roky hľadala. Veľa hovoreného slova, potreba rýchlo reagovať na otázky, výučba bez zbytočného memorovania a veľmi špecifický prístup lektorov k záujemcom o anglický jazyk robili lekcie angličtiny naozaj veľmi zaujímavými. Môžem bez zveličovania povedať, že som sa na každú hodinu tešila a hoci som na krátky čas po 5. kurze výučbu prerušila, chystám sa v nej napriek mojim 68 rokom pokračovať. Teší ma aj mail-ový servis a promptné vybavenie akýchkoľvek dotazov, rôzne zľavy pre stálych klientov ako aj prístup všetkých zamestnancov ku klientom."

Jindřiška Pisklová, [email protected]

 

Víkend

Víkendový kurz je dobrou príležitosťou na vzdelávanie i počas víkendu. Prihlásiť sa môžu študenti všetkých úrovní, od začiatočníkov až po pokročilých.

Friday

Piatkový kurz je ideálnym riešením pre zaneprázdnených klientov. Stačí si vyhradiť 3 hodiny týždenne - vždy v piatok. O 6 týždňov ste o stupeň bližšie k Vášmu cieľu a to za neuveriteľnú cenu 79€!

Intensive

Intenzívny kurz je najlepší spôsob ako sa ľahko a rýchlo naučiť nový jazyk. Potrebujete sa z profesných alebo osobných dôvod zdokonaliť ? O tri týždne je Vaša angličtina o stupeň lepšia. Vyčlente si 3 dni v týždni a môžete začať.

Standard

Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem o štúdium anglického jazyka primerane rýchlo a cielene.

Online test02 5296 5527