Jazyková škola VOLIS ACADEMY je súčasťou akreditovaného systému škôl Callan Method Organisation United Kingdom, zároveň je i akreditovanou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (číslo akreditácie: 3059/2009/537/1).

Po úspešnom absolvovaní kurzu anglického jazyka Callanovou metódou Vám škola vystaví certifikát, ktorý je akreditovaný Callan Method Organisation UK a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Úspešné ukončenie kurzu znamená absolvovanie záverečnej skúšky. Maximálny možný počet bodov  je 100. Certifikát sa vystavuje pri úspešnosti 75% a vyššie.

 

Volis Academy akreditacia 2017

 

VOLIS ACADEMY v spolupráci s partnerskou organizáciou Jazykové pobyty vydáva akreditované certifikáty pre všetkých 12 úrovní Callanovej metódy. Jazyková škola Vám vystaví certifikát po každom úspešne absolvovanom kurze na požiadanie.

Kurz anglického jazyka Callanovou metódou Vás pripraví i na zvládnutie medzinárodných skúšok a následné získanie certifikátov.

Po absolvovaní  kurzu stage 6  ste pripravený zvládnuť skúšku na úrovni intermediate, t.j. PET (Preliminary English Test), certifikát na úrovni B1.

Po absolvovaní  kurzu stage 12 ste pripravený úspešne absolvovať skúšku na úrovni upper-intermediate, t.j. medzinárodnú skúšku FCE (First Certificate in English), certifikát na úrovni B2.

Po úspešnom absolvovaní kurzu nemeckého, španielskeho, francúzskeho alebo ruského jazyka Vám škola vystaví interný certifikát. Získanie certifikátu je podmienené úspešným ukončením kurzu a absolvovaním záverečnej skúšky s minimálnou úspešnosťou 75% a viac.

50 years of Callan methodCallan Accredited School
Online test02 5296 5527